Anàlisis d´aigües. Anàlisis de paràmetres químics, segons la normativa vigent.

- Aigües de consum humà
- Aigües minerals naturals
- Aigües de begudes envasades
- Aigües residuals
- Aigües de bany
- Aigues industrials

Anàlisis de Sols. Caracterització del sol d'interès agrícola, pel estudi de nutrients, tipus de sol, textura, etc.

Anàlisis foliars. Caracterització dels nutrients assimilats per plantes d'interès argronòmic, per a una bona gestió de reg.