Anàlisis d´aigües. Anàlisis de paràmetres microbiologics, segons la normativa vigent.

- Aigües de consum humà
- Aigües minerals naturals
- Aigües de begudes envasades
- Aigües residuals
- Aigües de banys
- Aigües industials

Control microbiológic de Legionella pneumophila en:

- Piscines
- Aigua sanitària
- banyeres de hidromassatge
- Instal·lacions termals

Anàlisis d'aliments Anàlisis complerts o bàsics, de paràmetres microbiologics segons la normativa vigent.

Control microbiológic de matèries primeres

Control microbiologic del personal manipulador d'aliments

Control d'aire

Control de superfícies

Paràmetres físico-químics:

 • bacteris Aerobis a 22ºC
 • bacteris Aerobis a 37ºC
 • Coliforms Fecals
 • Coliforms Totals
 • Clostridis sulfito-reductors
 • Clostridis perfringens
 • Enterobacteriacies
 • Echerichia Coli
 • Estafilococs Aureus
 • Estreptococs Fecals
 • Estreptococs de Lancefield
 • Floridures i Llevats
 • Salmonel·la spp
 • Legionel·la Pneumophila