Assessoria

  • Assessoria en la planificació tècnica e interpretació de Normativa Higiènica.

  • Assessoria sobre autoritzacions i cànon vertit.

  • Assisstència tècnica per la gestió de depuradores.

Legislació

Evolució de la legislació espanyola, europea i internacional vigent.