Contem amb una amplia col·laboració amb diferents sectors empresarials com els següents:

Hosteleria (control de cuines taulells i aliments, cambres frigorífiques i zones de bany, piscines, spa, circuit d’aigua calenta...)

Administracions públiques (Ajuntaments, Escoles, concretament en l’anàlisi periòdic de les aigües de consum públic segons RD 140/2003, serveis preventius de desinfecció i control de neteja, assessorament en el funcionament de plantes potabilitzadores, contraanalisis de mostres de l’ACA, caracteritzacions de residus...)

Indústries com fundicions, arts gràfiques, caterings, prefabricats de formigó, pinsos, càrniques i escorxadors, fertilitzants, aigües embotellades, sector químic, sector alimentari, pagesia, reciclatge de sub-productes... (es realitzen treballs com poden ser controls periòdics d’aigües de procés, anàlisi microbiológic de superfícies i producte elaborat, Prevenció de la legionel·la en Torres de Refrigeració i Condensadors Evaporatius, càlcul de data de caducitat, neteja i higiene dels empleats anàlisi de punts crítics, mesures correctores, assessorament en el funcionament de EDAR´s... entre molts d’altres).

Particulars. Persones o Associacions de Veïns que volen conèixer la potabilitat de la seva aigua de pou, la composició del sòl o qualsevol paràmetre concret tan fisico-químic com microbiológic.